Junior Position

The Center for the Transdisciplinary Research of Violence, Trauma and Justice (a Charles University Center of Excellence) is pleased to announce the vacancy of a “junior scholar” position. Given the Center’s research profile, we are looking for a scholar working on violence in one of the disciplines covered by the Faculty of Social Sciences, Charles University.

Only scholars who have received their PhD five or less years prior to the application deadline are eligible to apply. We invite applications from scholars within and without the Charles University. (Whereas current employees will receive a monthly bonus of CZK 10,000, scholars with no employee status at the University will be given a research position in accordance to the University wage regulations).

The contract will be for one year renewable upon meeting the requirements for junior scholars. These include a publication in a reputable journal and an active participation at the Center’s workshops and seminars. For more information about the Center and its activities, visit www.vitriresearchcenter.org.

Applications must include a resume, list of publications, and a research statement. Please email your application to vitri.unce@fsv.cuni.cz with a subject line “Junior UNCE” by December 31, 2018.


Juniorská pozice

Výzkumné centrum VITRI (Center for the Transdisciplinary Research of Violence, Trauma and Justice; projekt Univerzitních center excelence) vypisuje výběrové řízení na pozici juniorního člena centra se zaměřením na výzkum násilí ve všech oborech pěstovaných na Fakultě sociálních věd UK s nástupem od 1. 2. 2019 (nebo dle dohody). 

Předpokladem je titul PhD získaný ne déle než před 5 lety. Hlásit se mohou jak zaměstnanci FSV UK (AP), tak i zájemci, kteří dosud nemají žádný pracovně-právní vztah k fakultě nebo Univerzitě Karlově. V prvním případě získají z prostředků centra měsíčně 10.000 CZK (ve formě navýšení platu), ve druhém případě získají úvazek ve formě VP ve výši mzdového výměru Univerzity Karlovy (dolní hranice VP1). 

Smlouva bude uzavřena nejdříve na jeden rok, s možností dalšího prodloužení podle pravidel projektů UNCE pro juniorní spolupracovníky. K povinnostem člena centra patří především excelentní publikace a aktivní účast na workshopech a seminářích. Více informací o centru naleznete na www.vitriresearchcenter.org

Přihlášky, obsahující odborné CV v anglickém jazyce, seznam publikací a návrh tématu, kterému se chce uchazeč či uchazečka věnovat během svého působení v centru, posílejte do 31. 12. 2018 na adresu vitri.unce@fsv.cuni.cz. Předmět: „Junior UNCE“.